Scenariusz 4. Marcin Ziemniak i jego kompania

Marcin Ziemniak w ciągu swojego życia urósł już do miana lokalnej, kislevickiej legendy. Ten krasnoludzki rozbójnik, zawadiaka i samozwańczy stróż prawa zasłynął ze swojego dość specyficznego podejścia do cudzej własności.

Jak na porządnego rozbójnika przystało rabował przejeżdżające traktem wozy, dyliżanse i karawany. Jednak, niczym legendarny Bertrand z Bergerac, złupione monety rozdawał okolicznej biedocie (oczywiście po zainkasowaniu odpowiedniej prowizji pokrywającej trud zdobycia owych monet). Można by rzec, złoto nie krasnolud. Ludziska go wręcz uwielbiali.

Marcin Ziemniak i jego wesoła krasnouldzka kompania przebieżała właśnie okolice Voklsgradu w poszukiwaniu okazji na wyrównanie niesprawiedliwości społecznej, kiedy po przeciwnej stronie rzeki jego ludzie dostrzegli dwie wrogie armie…

Marcin postanowił przyglądać się uważnie konfrontacji, jednocześnie rozmyślając jakby tu wykorzystać tą niecodzienną sytuację…


Scenariusz z małymi modyfikacjami pochodzi z Kampanii z 1996 roku “Grudge of Drong”.

grudge

Rozstawienie

scenariusz_4_rozterka_Terrain

Armie rozstawiają się po obu stronach stołu. Nie bliżej niż 12 cali do środka stołu, i nie bliżej do bocznych krawędzi niż 12 cali.

Rozstawiać zaczyna się gracz, który rzuci więcej K6. Gracze wystawiają się naprzemiennie. Jeden oddział, bohater poza jednostką lub maszyna na raz. Kiedy jedna armia zostanie wystawiona w całości, armia przeciwna kontynuuje swoje rozstawienie. Kiedy nadejdzie pora armii, która się już w całości wystawiła,aby wystawić kolejny oddział, to zamiast wystawienia, gracz może ruszyć dowolną jednostkę o 4 cale w kierunku wroga.

W ten sposób mniejsze armie mogą zbliżyć się do wroga, podczas gry wróg jeszcze rozstawia jednostki. Zbliżająca się strona, może ruszyć jedną jednostkę na raz, ale ta sama jednostka może ruszyć się kilka razy, jeżeli nadarzy się okazja. Żadna jednostka nie może się zbliżyć do wroga bliżej niż 8 cali.

Zaczyna armia, która rzuci kostką K6 więcej.

Długość Gry

Bitwa trwa 7 tur.

Zasady Specjalne

Po prawej stronie rzeki stacjonuje Marcin Ziemniak, kislevicki krasnolud i samozwańczy obrońca ludu. Marcin obserwuje wydarzenia po drugiej stronie rzeki.

Gracze w tym momencie powinni ustalić, której ze stron sprawa jest bardziej prawilna (tudzież sprawiedliwa itp. itd). Proszę kierować się fluffowym rozsądkiem lub/i poprosić o pomoc organizatorów.

Marcin pozostanie neutralny, ale będzie skłaniał się ku pomocy stronie której sprawa jest jego zdaniem słuszniejsza.

Zaatakuje on każdego kto przekroczy rzekę lub w jakikolwiek sposób wykona jakiś wrogi akt wobec jego wesołej kompanii, niezależnie kto to będzie (przechodzi on wtedy pod kontrolę gracza przeciwnego). Jednak jeżeli nikt nie przekroczy rzeki, Marcin będzie kontynuował obserwację bitwy.

Na początku każdej tury, należy rzucić 2K6, jeżeli wyrzucony zostanie dubel, Marcin i jego drużyna dołączają do strony, jego zdaniem wartej poparcia. Oddział ten przechodzi pod kontrolę tej armii.

Marcin Ziemniak to krasnoludzki bohater 2 poziomu (hero) wyposażony w lekką zbroję, tarczę i jednoręczną broń. Jego kompania to 20 krasnoludów z lekkimi zbrojami i tarczami i command groupem.

Warunki Zwycięstwa

Bitwa toczy się siedem tur i obowiązują normalne zasady zdobycia VP z Battle Booka str. 40.

Bonus za zwycięstwa

Jeżeli wygra strona popierana przez Marcina Ziemniaka, dostają oni od niech złoto na wsparcie wyprawy po Stary Młot. Złoto można wydać na uzbrojenie. Jeden oddział za darmo może upgadeować armour save o 1. Bez koniecznego wysiwyg.

Jeżeli wygra strona nie popierana przez krasnoludzkich renegatów bonus jest taki sam:). Złoto na uzbrojenie łatwo było odebrać stronie przeciwnej:).

Upgrade armour save działa we wszystkich pozostałych bitwach kampanii.